Formularz reklamacyjny

Zgłoszenia serwisowe proszę przesyłać na adres serwis@technotop.pl. W mailu proszę zawrzeć następujące informacje:

Imię: Nazwisko: Kod pocztowy (ab-cde): Miejscowość: Adres: Telefon: Email:
Informacje do reklamacji Data zakupu (dd-mm-rrrr): Nazwa produktu: Numer seryjny produktu: Dokładny opis usterki (zgłoszenia typu "Laptop nie działa" będą ignorowane!)
50