Tax Free

Tax free shopping

 

Możesz oszczędzić, uzyskując zwrot podatku VAT

 

Jeżeli jesteś obcokrajowcem i planujesz kupno laptopa czy drukarki, jesteś we właściwym miejscu.

 

Możesz kupić u nas najtańsze laptopy renomowanych firm i uzyskać zwrot podatku VAT.

 

Jedynymi warunkami, jakie musisz spełnić są posiadanie stałego miejsca zamieszkania poza UE i wywiezienie tam sprzętu IT w stanie nienaruszonym. Dodatkowo, kwota Twoich łącznych zakupów nie może być niższa niż 200 zł.

 

Przy zakupie sprzętu IT stawka VAT wynosi 23%, więc dzięki tax free shopping, możesz sporo oszczędzić. Zacznij tax free shopping

 

W Polsce zasady zwrotu podatku VAT reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenie Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z póź. zm)

53